You are currently viewing วิ่งมาราธอน

วิ่งมาราธอน

  • Post author:
  • Post category:Blog

วิ่งมาราธอน เป็นการวิ่งระยะยาว ระยะทาง 42.195 กิโลเมตร คนทั่วไปส่วนใหญ่มีความเข้าใจแค่ว่าการวิ่งมาราธอนคือการวิ่งระยะยาว แต่เมื่อเข้าไปถึงรายละเอียดของการวิ่ง ยังมีหลายองค์ประกอบที่แบ่งแยกออกมาให้เห็นว่าการวิ่งชนิดนี้ มีความแตกต่างจากการวิ่งทั่วไปโดยสิ้นเชิง ด้วย วิธีการวิ่ง ความเร็ว การกำหนดลมหายใจ การวางแผนการวิ่ง ฯลฯ เนื่องจากการออกกำลังกายทุกชนิดกีฬา ล้วนแล้วแต่มีความยากลำบาก หรือ อุปสรรค ที่เราทุกคนควรเข้าใจ

พื้นฐานการฝึก วิ่งมาราธอน

การฝึกวิ่งมาราธอนมีด้วยกันหลากหลายวิธี เริ่มต้นผู้ฝึกอาจใช้วิธีการ เข้าสระว่ายน้ำ สนามปั่นจักรยาน หรือแม้กระทั่ง การเดินรอบสวนสาธารณะ ซึ่งอาจะจะไม่ใช่การวิ่ง เพื่อเป็นการเสริมสร้างกล้ามเนื้อโดยทั่วไปของร่างกาย ส่วนใหญ่ใช้เวลาประมาณ 30-50 นาที สัก 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์ และค่อยๆเพิ่มการฝึกขึ้นไป ตามสภาพความสมบูรณ์ของร่างกาย 

ความพร้อมก่อนวิ่ง

การเตรียมสภาพร่างกายให้พร้อมคือปัจจัยสำคัญต่อการออกกำลังกายทุกชนิด การวิ่งก็เช่นกัน การดื่มน้ำเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่จำเป็น น้ำในร่างกายควรมีเพียงพอโดยดูได้จาก การปัสสาวะต้องไม่ออกมาเป็นสีเหลืองเข้ม อีกหนึ่งสิ่งที่ไม่ควรลืมคือ การยืดกล้ามเนื้อเพื่อป้องกันอารการบาดเจ็บระหว่างการแข่งที่ต้องใช้ความสมบูรณ์ของร่างกายที่มากที่สุด

สาเหตุหลักของการเกิดตะคริวและการปฐมพยาบาล

ส่วนใหญ่เริ่มจาก กล้ามเนื้อที่หดและเกร็ง หรือ ตะคริวเป็นอาการที่ร่างกายไม่สามารถควบคุมได้ ที่พบบ่อยที่สุดอยู่ที่บริเวณ น่องขา การปฐมพยาบาลเบื้องต้น สามารถทำได้หลายวิธีแต่หลักๆ คือการ ยืดส่วนที่เกิดตะคริวให้เหยียดตรง เพื่อให้กล้ามเนื้อส่วนนั้นผ่อนคลาย ประคบเย็นหลังเกิดอาการบาดเจ็บภายใน 24 ชั่วโมง เป็นอีกวิธีาการที่สามารถช่วยบรรเทาอาการบาดเจ็บเบื้องต้น

สนับสนุนโดย JBO Thailand