ศิลปะไทย

  • Post author:
  • Post category:Blog

          ศิลปะไทย ถือว่าเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของประเทศไทย ซึ่งทำให้คนไทยได้เกิดความภาคภูมิใจกับงานศิลปไทยที่ไม่มีใครเหมือน ซึ่งเป็นความงดงามทางศิลปะที่ได้มีการสืบทอดมาช้านานตั้งแต่ในอดีต ซึ่งศิลปะไทยก็เป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงวิถีชีวิตของคนในอดีตได้อีกด้วย รวมทั้งเรายังได้เรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมและประเพณีต่างๆที่เกิดขึ้นอีกด้วย ซึ่งศิลปะไทยจะมีความสวยงามละมุนละไมมีความประณีตวิจิตรตระการตา ซึ่งเรียกได้ว่าศิลปะไทยเป็นเอกลักษณ์ของคนไทยที่ให้ความรู้สึกลึกซึ้งและสุนทรียภาพเป็นอย่างยิ่ง ศิลปะไทย ศิลปะไทย กำเนิดมาจากวิถีชีวิตที่เรียบง่ายของคนในสมัยก่อน ซึ่งมีวัฒนธรรมและศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ และทำให้เกิดออกมาเป็นศิลปะไทยในแขนงต่างๆ รวมทั้งสังคมเกษตรกรรมซึ่งเป็นสังคมดั้งเดิมของคนไทย ก็ยังได้ถูกนำมาดัดแปลงกลายเป็นงานศิลปะอีกด้วย ซึ่งถือว่าความเป็นธรรมชาติของคนไทยได้ทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งจะเต็มไปด้วยความเชื่อ วัฒนธรรม ประเพณีของคนไทยในท้องถิ่น ซึ่งจะถูกถ่ายทอดมาเป็นงานศิลปะและสื่อสารผ่านทางสัญลักษณ์และนี่ก็เป็นที่มาของศิลปะไทยนั่นเอง รูปแบบของงานศิลปะไทย จิตรกรรมไทย งานจิตรกรรมไทยก็คืองานภาพเขียนที่มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ซึ่งมีลักษณะที่เป็นแบบของไทยได้อย่างชัดเจน ซึ่งจะแตกต่างจากงานศิลปะของชาติอื่น…

Continue Readingศิลปะไทย