วันภาษาไทยแห่งชาติ 29 กรกฎาคม 2562

  • Post author:
  • Post category:Blog

หอประชุม ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ด้วยวันที่ 29 กรกฎาคม ของทุกปีจัดให้เป็นวันภาษาไทยแห่งชาติ เป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงแสดงพระปรีชาสามารถและความสนพระราชหฤทัยในภาษาไทย ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานการประชุมทางิชาการของชุมนุมภาษาไทยและทรงอภิปรายเรื่อง "ปัญหาการใช้คำไทย" ที่คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2505 โดยหนึ่งในกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรมได้จัดให้มีการคัดเลือกเยาวชนผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นที่มีความสามารถทั้งการพูด อ่าน และเขียน ประจำปี 2562 เพื่อสร้างค่านิยม ผลักดันต้นแบบที่ดีในการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องและเหมาะสมตามกาลเทศะ โดยกว่าจะได้รับรางวัลนั้นเรียกได้ว่าคัดเลือกกันอย่างละเอียดลออ เนื่องจากต้องผ่านการคัดเลือกจากสำนักงานวัฒนธรรมจัดหวัดในรอบแรกซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 147 คน ซึ่งจะมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ…

Continue Readingวันภาษาไทยแห่งชาติ 29 กรกฎาคม 2562

ประโยชน์ของศิลปะ

  • Post author:
  • Post category:Blog

ไม่ว่าจะเด็กหรือผู้ใหญ่ศิลปะเป็นการแสดงออกอย่างอิสระ มีความคิดสร้างสรรค์ หรือจินตนาการอะไรก็วาดระบายมันลงไป มันเป็นตัวช่วยกระตุ้นสมองทั้ง 2 ด้านรวมถึงมันสามารถทำให้เรานั้นมีเหตุผลและมีอารมณ์ที่ดี และก็มีพัฒนาการต่างๆ ที่ดีขึ้นไปด้วยยิ่งเป็นเด็กมันจะช่วยพัฒนาการต่างๆ ทำให้มีสมาธิมากยิ่งขึ้น มีไหวพริบมีความคิดสร้างสรรค์ แต่ในผู้ใหญ่มันจะทำให้มีอารมณ์ที่เบาลงจะไม่เป็นคนใจร้อน และยังช่วยฝึกตัวเองให้รู้จักช่างสังเกตรู้จักหาจุดเด่นของตัวเอง และสิ่งรอบตัวศิลปะเป็นสิ่งที่สวยงามไม่มีถูกไม่มีผิด  สมาธิที่ดียิ่งขึ้น การวาดภาพหรือการเขียนภาพขึ้นมาจำเป็นอย่างมากที่จะต้องใช้สมาธิ ดังนั้นถ้าเราวาดรูปบ่อยหรือชอบวาดรูปจะทำให้เป็นคนที่มีสมาธิมากโดยการฝึกวาดรูป จะเป็นการจดจ่อและการวาดรูปจะต้องมีการลงรายละเอียดมีรายละเอียดที่เล็กน้อยมาก อย่างไรก็ตามมันก็ต้องใช้สมาธิอย่างสูงในการทำงาน ดังนั้นถ้าเราทำแบบนี้ไปทุกวันมันจะเป็นการฝึกสมาธิไปในตัว และทำให้คุณเป็นคนมีสมาธิที่ดี ช่วยพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ การฝึกบ่อยหรือทำทุกวันมันจะทำให้มีความเคยชิน และเก่งดังนั้นถ้าเราทำทุกวันเราต้องใช้ความคิดอยู่ตลอดเวลา ว่าเราจะทำยังไงให้รูปมันสวยให้มันออกมาดูดี ดังนั้นจำเป็นที่จะต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์อยู่บ่อยๆ และอีกอย่างหนึ่งความคิดสร้างสรรค์ ไม่จำเป็นจะต้องใช้กับทางด้านศิลปะเท่านั้น มันสามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตประจำวันของเรา  กิจกรรมยามว่าง หลายคนมีกิจกรรมยามว่างที่โปรดปรานอาจจะแตกต่างกันไป…

Continue Readingประโยชน์ของศิลปะ